Sensiplan® leren toepassen

Degene die Sensiplan wil leren, zal zichzelf de tijd moeten gunnen. De methode wordt aangeleerd in een cursus door een gecertificeerde consulent. Alleen onder deze deskundige begeleiding kan men erop vertrouwen dat de hoge betrouwbaarheid van Sensiplan voor het voorkomen of uitstellen van zwangerschap wordt behaald.

Er zijn cursussen voor verschillende doelgroepen:

Basiscursus Sensiplan

De basiscursus bestaat uit 4 of desgewenst 5 avonden over een periode van ongeveer 4 maanden, met een facultatieve terugkomavond na 6 maanden. De cursus wordt gegeven in groepjes van meestal 2 à 3 stellen tegelijk.

De avonden bestaan uit een gemeenschappelijk deel en een deel voor persoonlijke begeleiding. Een door NFP-Nederland gecertificeerde consulent leert u in het gemeenschappelijke deel hoe u de lichaamskenmerken kunt herkennen en de methode toepast. Vanaf het begin van de cursus zult u zelf uw cyclus bijhouden en op de cursusavonden, tijdens persoonlijke begeleidingsmomenten, met uw consulent bespreken.

Vanzelfsprekend kunt u ook tussendoor met al uw vragen en eventuele onduidelijkheden in de cyclus bij hem of haar terecht. Ook ongewone situaties of "probleemcycli" komen in de cursus aan de orde. Bij zeer specifieke vragen over bijvoorbeeld medicijngebruik, etc., kan de consulent zo nodig contact opnemen met de medisch adviseur (arts) van Sensiplan Nederland.

Cursusboeken

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het Handboek Natuurlijk en Zeker en het bijbehorende Werkboek. Indien u de cursus gaat volgen krijgt u deze boeken op de eerste cursusavond uitgereikt. De cursusprijs is inclusief alle materialen die bij de cursus worden gebruikt: Handboek Natuurlijk en Zeker, Werkboek Natuurlijk en Zeker, en een geschikte digitale thermometer. 

Natuurlijk & zeker / deel Handboek

Het Handboek Natuurlijk & zeker is ook los te koop, zodat geïnteresseerde lezers een goede inleiding in de methode kunnen krijgen. De betrouwbaarheid van de methode is in de wetenschappelijke studies in Duitsland echter met name aangetoond voor paren die een Sensiplan cursus bij een gecertificeerde consulent hebben gevolgd. Daarom is het Werkboek niet los, maar enkel verkrijgbaar als materiaal bij de cursus.

Heeft u in het verleden een NFP/Sensiplan cursus gevolgd en heeft u een nieuwe digitale thermometer nodig, dan kunt u die hier bestellen...

Sensiplan en onvervulde kinderwens

Sensiplan is niet alleen geschikt om zwangerschap te voorkomen, maar ook om de kans erop juist te bevorderen. Veel paren van wie de vrouw aanvankelijk niet zwanger wordt, blijken met Sensiplan alsnog succes te hebben. Is er toch een medische behandeling nodig, dan kunnen goede cyclusnoteringen helpen bij het stellen van de diagnose. Zie deze pagina voor meer informatie. Het zeer aan te raden eerst een cursus NFP te volgen voordat u naar een specialist gaat. Paren met kinderwens worden in een aparte cursus begeleid. Voor meer informatie kunt u terecht bij NFP-Nederland.

Borstvoedingsperiode

Er doen veel verhalen de ronde over het wel of niet vruchtbaar zijn in de borstvoedingsperiode. Het is per vrouw verschillend wanneer de vruchtbaarheid terugkeert. In de meeste gevallen is het cyclusverloop tijdens de borstvoedingsperiode verstoord. Veel vrouwen zijn onzeker over hun vruchtbaarheid of bang voor een onverwachte volgende zwangerschap. Een borstvoedingscursus kan helpen meer inzicht te krijgen in het verband tussen voeden en vruchtbaarheid. De consulent zal u net zo lang begeleiden als u zelf wilt. Meestal is dat tot de eerste eisprong en menstruatie omdat u hierna uw cyclus (in het begin wellicht wat gestoord) terugkrijgt.

Deze vorm van begeleiding is mogelijk voor iedereen die al een basiscursus gevolgd heeft. Indien noodzakelijk, kan de borstvoedingscursus ook geïntegreerd worden in de basiscursus. De borsvoedingscursus zelf neemt één avond in beslag en is inclusief verdere begeleiding gedurende de gehele borstvoedingsperiode. Aanmelding is mogelijk bij NFP-Nederland of bij een consulent bij u in de buurt.

Overgangsperiode

De overgangsperiode vormt een bijzondere periode in het leven van de vrouw. Zowel op het gebied van de vruchtbaarheid als in haar cyclus, maar ook op seksueel gebied. De cyclus kan korter of juist langer worden Ook zonder dat er iets aan de cycluslengte te zien is, kan er binnen de cyclus toch een andere verdeling van vruchtbare en onvruchtbare dagen zijn.

De overgangsjaren zijn de jaren rondom de menopauze. De overgangsperiode heeft invloed op het totale lichamelijk en psychisch welbevinden. De menopauze is de laatste bloeding van de vrouw. Na de menopauze is de vrouw onvruchtbaar. De laatste bloeding vindt bij 90% van de vrouwen tussen het 45e en 55e levensjaar plaats.

Vrouwen die een basiscursus hebben gevolgd en al jaren de Sensiplan-methode gebruiken, hebben een schat aan ervaring m.b.t. hun vruchtbaarheid. Toch is het zinvol voor een vrouw, wanneer zij aan haar cyclus verandering gaat merken contact op te nemen met een consulent. De consulent zal haar in een aantal gevallen adviseren de aanvullende cursus "Sensiplan in de overgang" te volgen. Deze vorm van begeleiding is mogelijk voor iedereen die al een basiscursus gevolgd heeft. 

Kosten

De kosten van de verschillende cursussen vindt u hier. Bij de Basiscursus en de Kinderwenscursus is het cursusbedrag inclusief inschrijfgeld, het Handboek Natuurlijk en Zeker en het bijbehorende Werkboek, een digitale thermometer en begeleiding. Inschrijven is mogelijk bij NFP-Nederland of bij een consulent bij u in de buurt

Een deel van de opbrengsten uit de cursussen is bestemd voor de consulent. Een ander deel is voor NFP-Nederland. Met die inkomsten wordt de methode nationaal gepromoot. NFP-Nederland ontvangt geen subsidie en is voor haar functioneren geheel van deze inkomsten afhankelijk.