De opleiding tot Sensiplan-consulent

In oktober 2020 start NFP-Nederland weer met een cursus die opleidt tot gecertificeerd sensiplan®-consulent. Hieronder de informatie over deze opleiding.

De consulentenopleiding is bedoeld voor vrouwen en mannen die Sensiplan zelf toepassen en deze kennis graag willen doorgeven aan anderen. Affiniteit met lesgeven en respectvol kunnen omgaan met mensen met verschillende achtergronden zijn onmisbare eigenschappen van de gecertificeerde consulent. 
De Sensiplan-consulent werkt onder verantwoordelijkheid van NFP-Nederland. Zij/hij geeft Sensiplan basiscursussen en kinderwenscursussen en begeleidt daarnaast gebruiksters van Sensiplan bij borstvoeding en in de overgang. Hierbij wordt de Sensiplan-didactiek gevolgd. NFP-Nederland is verantwoordelijk voor de certificering van de consulenten, en organiseert o.a. een jaarlijkse bijscholingsdag, om de kwaliteit van de consulenten op een hoog niveau te houden en hen van de nieuwste ontwikkelingen rond Sensiplan op de hoogte te stellen.

De onderwerpen van de consulentencursus:
1. Biologische beginselen van de vruchtbaarheid, leren met volwassen, omgangsvormen
2. Hormonale kringloopen storingen, leren door informatie, invloedsfactoren op de Sensiplan-begeleiding
3. Cyclusvormen en Sensiplan na de pil, leren in gesprek, bevorderende en remmende aspecten van de Sensiplan-begeleiding
4. Kinderwens (basis), leren in groepen, verborgen conflicten
5. Betrouwbaarheid, leren door te laten, gemeenschappelijke vruchtbaarheid een probleem?
6. Herhaling, leren met media, afsluiting van de Sensiplan-begeleiding
7. Sensiplan in de borstvoedingsperiode, de invloed van eigen problemen op de Sensiplan-begeleiding
8. Sensiplan in de overgangsjaren, de Sensiplan-organisatie, omaan met begeleidingsproblemen
9. Sensiplan bij kinderwens (verdieping), het voeren van een intakegesprek, het Sensiplan-protocol
NFP-Nederland stelt jaarlijks de cursustarieven en de consulentenvergoeding vast. Dit is een vrijwilligersvergoeding met een progressief karakter, die toeneemt met het aantal in een kalenderjaar gegeven cursussen. NFP-Nederland is een stichting zonder winstoogmerk, met de opdracht om de bekendheid van Sensiplan in Nederland te vergroten en het gebruik van de methode te promoten en verspreiden. Het merendeel van de cursusinkomsten van NFP-Nederland wordt dan ook gebruikt voor PR-activiteiten.
De voorwaarden voor deelname aan de consulentencursus zijn: de cursist heeft (1) de Sensiplan-basiscursus gevolgd bij een gecertificeerd consulent, (2) het Handboek “Natuurlijk en Zeker” bestudeerd, en (3) tenminste 6 eigen cycluskaarten bijgehouden. De cursist heeft bij voorkeur een HBO opleidingsniveau, of vergelijkbaar. 
De cursuskosten bedragen € 550,- per cursist (€ 750,- per consulentenpaar). Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, stagemateriaal en consumpties. Cursisten nemen zelf een lunchpakket mee. Het Handboek en Werkboek “Natuurlijk en Zeker” zijn al in hun bezit. Reiskosten komen voor eigen rekening. Het cursusbedrag kan laag worden gehouden, omdat NFP-Nederland een financiële bijdrage levert. Gespreide betaling is mogelijk.
De data voor de consulentencursus bestaan uit 11 zaterdagen steeds van 10 tot 17 uur. Cursusdata: za 24 okt 2020, za 21 nov 2020, za 12 dec 2020, za 16 jan 2021, za 6 febr 2021, za 6 mrt 2021, schriftelijk examen: za 3 apr 2021. Nascholingsdagen: za 5 juni 2021 (kinderwens), za 11 sept 2021 (borstvoeding), za 2 okt 2021 (premenopauze).
De plaats waar de cursus wordt gegeven is Basisschool “Het Mozaïek”, Glazeniersgilde 18-20, 3994 BM Houten (10 km ten zuiden van Utrecht). Deze locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer en met de auto.
De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte van 6 zaterdagen, afgesloten met een schriftelijk examen. Na behalen van het schriftelijk examen geeft de aspirant-consulent, onder begeleiding van een tutor, de Sensiplan-basiscursus aan 3 vrouwen of paren. In deze stageperiode vallen ook de 3 zgn. nascholingsdagen over borstvoeding, premenopauze en kinderwens. Het geheel wordt afgesloten met een mondeling examen.
Elke cursusdag komen 3 vakgebieden aan de orde: de Sensiplan-methode, pedagogie en psychologie. Naast de theorie, komt ook de praktijk aan bod d.m.v. cyclusoefeningen, rollenspellen, groepsgesprekken etc. Er wordt een afwisselend pakket aan werkvormen aangeboden. Iedere cursist wordt ingedeeld in een werkgroep onder leiding van een ervaren tutor, waarin de lesstof wordt toegepast en eigen ervaringen met Sensiplan aan bod komen.
De cursusleiding bestaat uit drs. Nienkelet Smeenk / Corieke van der Bas MSc (verantwoordelijk voor het medische gedeelte), en drs. Roeliene van Steinvoorn / Guénaëlle de Graaf MA (verantwoordelijk voor het pedagogische gedeelte). Ervaren Sensiplan-consulenten staan de cursusdocenten bij, o.a. als werkgroepbegeleiders (tutors). Het afsluitende mondelinge examen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur van NFP-Nederland, drs. Jacobien van der Ploeg, gynaecologe.
De certificering tot sensiplan® consulent volgt na succesvol afsluiten van de consulentencursus. Alle gecertificeerde consulenten zijn te vinden op de website van NFP-Nederland. Het secretariaat van NFP-Nederland verwijst aanmeldingen voor cursussen en begeleiding door naar de dichtstbijzijnde gecertificeerde consulent. 
Wilt u zich inschrijven voor de consulentencursus, stuur dan een email naar secretariaat@sensiplan.nl. Wij nemen dan contact met u op over uw inschrijving, en sturen u de benodigde formulieren. Inschrijven gebeurt door invullen van het inschrijfformulier, overmaken van het inschrijfgeld (€ 100) en ondertekenen van de consulentenovereenkomst. Inschrijven kan tot 15 september 2020. 
Voor vragen t.a.v. deelnamevoorwaarden, betaling en verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@sensiplan.nl / tel. 038-3868540 of 06-51642297. 

Consulentenopleiding 2019-2020
 

Consulentenopleiding 2018-2019


Consulentenopleiding 2016-2017

Consulentenopleiding 2014-2015
 

Consulentenopleiding 2013-2014