Wat houdt de Sensiplan-methode in?

Sensiplan is een sympto-thermale methode van geboorteregeling. Door verschillende signalen die het lichaam van de vrouw gedurende haar cyclus afgeeft te leren interpreteren kunnen de vruchtbare en onvruchtbare dagen met grote nauwkeurigheid worden vastgesteld. Op deze manier is een natuurlijke methode van anticonceptie mogelijk. Sensiplan is ontwikkeld aan Duitse universiteiten en wetenschappelijk onderbouwd. Zij is op dit moment de meest betrouwbare vorm van natuurlijke anticonceptie. 

De belangrijkste lichaamssignalen zijn:

- De schommelingen in de lichaamstemperatuur
De basale lichaamstemperatuur stijgt in vrijwel iedere cyclus rond de eisprong.

- De verandering van het cervixslijm
In een deel van de cyclus wordt slijm geproduceerd door kliertjes in de baarmoederhals. Dit cervixslijm of baarmoederhalsslijm kan de vrouw aan de buitenkant bij de schede-ingang waarnemen. De verandering van de kwaliteit van het cervixslijm tijdens de cyclus geeft informatie over de vruchtbaarheid.
 

- De verandering van de baarmoedermond
Ook de baarmoederhals verandert in de loop van de cyclus. Deze verandering kan de vrouw door zelfonderzoek vaststellen en is een alternatief voor de uitwendige cerxslijmwaarneming. In sommige gevallen kan dit signaal de vrouw aanvullende informatie en meer zekerheid geven. 

Deze lichaamssignalen staan in verband met de vruchtbaarheid. Het zijn de cyclisch terugkerende veranderingen in het lichaam van iedere vruchtbare vrouw. Een vrouw die deze veranderingen observeert en haar cyclus kan interpreteren, weet met grote betrouwbaarheid wanneer zij zwanger kan worden en wanneer niet. Met Sensiplan leer je op de signalen van je lichaam te vertrouwen en zo op een natuurlijke manier om te gaan met je eigen vruchtbaarheid. 

Inzicht in de menstruele cyclus maakt het bovendien mogelijk om de vele lichamelijke en psychische veranderingen die plaats kunnen vinden te begrijpen. 

Communicatie - het effect op de relatie

De Sensiplan-methode is vrij van bijwerkingen en - mits goed toegepast - in hoge mate betrouwbaar. Beginnen met Sensiplan kan zowel voor de vrouw als voor de man een nieuwe en bijzondere ervaring zijn. 

Vaak blijkt de methode een vernieuwende en verfrissende invloed te hebben op de relatie. Want Sensiplan schikt zich niet naar de wensen van het ogenblik, maar volgt de gegeven biologische wetmatigheden van je lichaam. Bij gebruik van hormonale anticonceptie wordt vruchtbaarheid onderdrukt om seksualiteit te kunnen beleven, met Sensiplan voegt de seksualiteit zich juist naar de vruchtbaarheid. Sensiplan biedt partners dus de kans om hun gezamenlijke vruchtbaarheid te leren kennen, serieus te nemen en de verantwoordelijkheid ervan ook samen te dragen. Vervolgens kan de vruchtbare periode op verschillende manieren worden beleefd. Elk paar zal daarin zijn eigen weg zoeken, maar juist dit maakt Sensiplan tot een communicatie-bevorderende methode. Niet zelden komt er een accentverschuiving in het samenzijn. Wie voor Sensiplan kiest, begint een ontdekkingsreis met z'n tweeën.

De ontwikkeling van sensiplan® 

De Sensiplan-methode vindt zijn oorsprong in Duitsland. Daar waren in de loop van de tijd een aantal initiatieven op het gebied van natuurlijk omgaan met vruchtbaarheid ontwikkeld, die veelbelovend waren. Het Duitse Ministerie voor Jeugd, Gezin, Vrouwen en Gezondheid besloot eind jaren '80 een project te subsidiëren. In dit project werden de mogelijkheden van natuurlijke methoden voor geboorteregeling (de overkoepelende naam van alle methoden is Natural Family Planning, NFP) wetenschappelijk onderzocht. Bovendien moest er didactisch materiaal ontwikkeld worden voor de verspreiding van een betrouwbare methode. Dit werd daarom eerder de NFP-DAG methode genoemd (DAG staat voor Deutsche Arbeitsgruppe). De methode heeft sinds begin 2011 een eigen beschermde merknaam: sensiplan®.

Een grote groep artsen, psychologen en pedagogen heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Op basis daarvan is de Sensiplan methode verder verfijnd met de hulp van grote aantallen vrouwen, die samen meer dan 30.000 cycli ter beschikking stelden aan het studiecentrum van de universiteit van Düsseldorf. 

Mede dankzij de inzet en ervaring van meer dan 800 gecertificeerde consulenten voor deze methode in Duitsland, Vlaanderen en Nederland zijn de onderzoeksgegevens verwerkt tot een eenduidige en betrouwbare methode. 
De interpretatieregels werden verbeterd om de betrouwbaarheid van de methode te vergroten.
De gehele methode staat beschreven in het Handboek 'Natuurlijk & zeker'