Sensiplan, vruchtbaarheid en anticonceptie in de media

20 juli 2018
Zuster Hanna Klaus is arts en heeft veel gedaan voor de verspreiding van NFP. "Ik denk niet dat vruchtbaarheid een ziekte is en ik denk niet dat het redelijk is om sterke medicijnen of chirurgie te gebruiken om een normale lichaamsfunctie te verwijderen”. Sensiplan "ziet een toenemende interesse in NFP, niet alleen onder christenen, maar juist ook onder niet-religieus gemotiveerde mensen."

17 januari 2018
NPV organiseert in april en oktober bijeenkomsten over zwanger worden
De NPV organiseert een aantal bijeenkomsten over zwanger worden en omgaan met (on)vruchtbaarheid. De NPV biedt in deze bijeenkomsten toerusting aan mannen en vrouwen hoe je samen je verantwoordelijkheid kunt nemen in de omgang met je vruchtbaarheid en wens om zwanger te worden.

23 november 2017 
ForYou Magazine: Het voelt zó goed om je eigen lichaam te leren kennen
Kort interview met consulente Marie-José van Rijn (Amstelveen)
"Jarenlang gebruikte ik de anticonceptiepil zonder er over na te denken welke invloed dit op mijn lichaam had. Wel had ik last van het gevoel dat ik met mijn hoofd 'in een wolk' zat en ook ben ik een tijdje depressief geweest. Het voelde alsof ik de verbinding met mijzelf kwijt was. Ik kan natuurlijk niet met zekerheid zeggen dat dit door de pil kwam, maar ben er van overtuigd dat de pil een rol heeft gespeeld." 

6 november 2017
The Green Happiness: Dit is wat elke vrouw wil weten
"Wij waren zelf namelijk nogal verbaasd toen we leerden dat er ook nog iets anders bestaat dan hormonale anticonceptie. Dat we vaak blijkbaar maar een beperkt aantal dagen per maand écht vruchtbaar zijn en dat ons lichaam hele duidelijke signalen geeft waarmee we kunnen vaststellen of we vruchtbaar zijn of niet."

24 oktober 2017
Power to the Mama's: Betrouwbare natuurlijke anticonceptiemethode
Interview met Roeliene van Steinvoorn (voorzitter van Sensiplan Nederland)
"Roeliene legt uit dat de cursusavonden voor zowel de man als de vrouw zijn. Het helpt om samen de verantwoordelijkheid te (leren) nemen voor de vruchtbaarheid. Elkaar leren kennen hierin helpt in het maken van plannen. Je weet van elkaar wat je doet en bent samen verantwoordelijk. Iets wat een mooie basis is voor in een huwelijk."

12 september 2017 
Con Amore: Wel of niet stoppen met de pil? 
Consulente Nienkelet Smeek (Maastricht) aan het woord: "Vrouwen voelen zich zachter, sensueler en authentieker. Nagels groeien harder, haar glanst en de huid is weer gaaf. Sommige mannen zeggen: geen hormonen meer voor mijn partner: ik krijg er een andere vrouw voor terug." 

30 mei 2017 
Vruchtbaarheidsbewustzijn als betrouwbare anticonceptiemethode? Het kan met Sensiplan!
Korte blog door consulente Guénaëlle de Graaf (Amsterdam)
"Hoewel ik al jaren een gezonde leefstijl nastreefde slikte ik ook lange tijd de anticonceptiepil. Plots realiseerde ik mij hoe vreemd het was: onnatuurlijke toevoegingen in voeding en cosmetica vermijden en anderzijds vrijwillig dagelijks een portie kunstmatige hormonen naar binnen werken. Ik ging op zoek naar een natuurlijke manier van geboorteregeling en vond deze in Sensiplan."  

17 oktober 2016
Sensiplan in uitzending LifeStyleXperience RTL4 en 5
Interview met consulente Annemie Pieper (Woerden)
Het gemak van de anticonceptiepil toont steeds vaker zijn keerzijde. Hormonale anticonceptie kan normale processen in het lichaam verstoren, met mogelijke gevolgen als trombose, verhoogde kans op borstkanker, depressiviteit en een verminderd libido. Een natuurlijk alternatief is de methode sensiplan®. 

24 april 2015

De pil verpest seksleven
Enkele citaten uit dit artikel van De Correspondent:
"...een recent experiment waarin vrouwen die tevreden waren over hun seksleven, stopten met de pil. Zelfs van deze tevreden vrouwen merkte een meerderheid een significante verbetering in bed: ze werden ontvankelijker voor seksueel initiatief van hun partner...""die al in 1990 vaststelde dat ongeveer 28 procent van de pilgebruiksters – ongeveer 400.000 vrouwen in Nederland - last hadden van bijverschijnselen, zoals vermoeidheid en minder zin in seks, en dat die klachten wel degelijk op pilgebruik terug te voeren waren"Niet alle nieuws is heel erg nieuw... Net als veel pilgebruiksters waren wij hier wel van op de hoogte. Gelukkig is er een gezond en betrouwbaar alternatief: Sensiplan.
Bron: De Correspondent

6 september 2013
Arts gaat nog te snel over tot ivf
Artsen kunnen paren met een onvervulde kinderwens vaak moeilijk overtuigen om te wachten met een vruchtbaarheidsbehandeling, ook al is dat vaak verstandiger.
Dit concludeert gynaecoloog in opleiding Noortje van den Boogaard in haar proefschrift. Voor een kwart van de paren met een onverklaarde onvervulde kinderwens is de kans om spontaan zwanger te worden vaak even groot als met een vruchtbaarheidsbehandeling.
Richtlijn
De richtlijn van de beroepsvereniging van gynaecologen (NVOG) adviseert een afwachtend beleid van zes tot twaalf maanden geadviseerd bij paren met een goede kans op natuurlijke conceptie. In de praktijk hebben artsen hier echter moeite mee, blijkt uit het onderzoek.
Weinig vertrouwen
Paren die bij de gynaecoloog aankloppen, hebben weinig vertrouwen in de kans op natuurlijke conceptie. Bovendien hebben ze verkeerde verwachtingen van het eerste consult. Patiënten begrijpen de reden van het afwachtend beleid niet en overschatten de slagingspercentages van vruchtbaarheidsbehandelingen.
Rol arts
Artsen op hun beurt vinden het lastig patiënten te overtuigen dat vroege behandeling weinig meerwaarde heeft. Verder is de de kennis van sommige artsen niet up-to-date en niet alle artsen zijn het eens met de richtlijn van het NVOG. Fertiliteitartsen leven het afwachtend beleid beter na dan gynaecologen.
Verbetering
Van den Boogaard vindt de uitkomst van haar onderzoek zorgelijk. Maar er is ruimte voor verbetering, stelt ze: 'Mijn onderzoek laat zien dat een gebrek aan goede communicatie en informatie de reden van deze overbehandeling.'
Proefschrift
Noortje van den Boogaard is op 5 september gepromoveerd. De titel van het proefschrift is: 'Tailored Expectant Management in Reproductive Medicine'.
Bron: VUmc


4 maart 2013
Diane 35
Reaktie bestuur Sensiplan op commotie rond Diane-35 acne-pil
Frits Roosendaal, epidemioloog en trombosespecialist uit Rotterdam zegt op maandag 4 maart om 9.00 uur op Radio 1 dat 'we' het verhoogde tromboserisico al 10 jaar kennen. In de richtlijnen van huisartsen is er al wel wat meegedaan, zodat het voorschrijfbeleid is veranderd. Artsen mogen geen derde en vierde generatie anticonceptiepillen meer voorschrijven. Bestuurskundig is er echter nog niets mee gedaan.
Het tromboserisico van niet-gebruiksters van de pil is 0,01%. Het tromboserisico is 0,04% bij de eerste- en tweede generatie anticonceptiepillen (4 op de 10.000) en 0,08% bij de derde- en vierde generatie pillen (8 op de 10.000). Dit risico geldt voor het eerste jaar en telkens opnieuw het eerste jaar bij het wisselen van pilmerk. Als je de pil slikt heb je hierdoor feitelijk voortdurend het verhoogde tromboserisico van een zwangere. Roosendaal tekent aan dat je dit risico af moet wegen tegen het risico van het ongepland zwanger raken
Bovenstaande feiten spreken voor zich. Wij zijn blij dat de methode Sensiplan net zo betrouwbaar is als de pil en geheel vrij is van risico's op trombose.
Bestuur Sensiplan Nederland

24 januari 2013
Senisplan in uitzending Metropolis 'Alles over Condooms'
Inkijkje in de Sensiplancursus bij consulente Hetty Wolthuis tijdens de uitzending van Metropolis over condooms. Kijk tussen minuut 15:33 en 20:30 voor het item over Sensiplan! 

December 2012
Sensiplan Kinderwens op TV
Op Family7 verscheen begin december een item over de Kinderwens cursus van Sensiplan. Een onvervulde kinderwens kan voor stellen een groot verdriet zijn. Ervaren consulenten van NFP-Nederland begeleiden al jaren ook stellen met deze problematiek. De beweegredenen en achtergrond van cursisten zijn daarbij divers. Een gezonde methode die aansluit bij de natuurlijke processen in het lichaam, uitstellen of vermijden van een medisch belastende ingreep en/of religieuze redenen kunnen daarbij een rol spelen.
Bron: Family7

29 September 2012
Nationale Conferentie Sensiplan Duitsland
Op zaterdag 29 september a.s. organiseerde de Arbeitsgruppe NFP, de Duitse moederorganisatie van de Sensiplan methode, bij gelegenheid van haar 30-jarig bestaan een conferentie. Veel van de hoofdrolspelers bij de ontwikkeling van NFP, nu Sensiplan genaamd, droegen eraan bij. Het congres was bedoeld voor consulenten, onderzoekers en artsen, en gaf een goed overzicht van de historische ontwikkeling en de laatste stand van zaken op veel zo niet alle onderwerpen die met Sensiplan verband houden: betrouwbaarheid, libido, kinderwens, ervaringen met consultatie en toepassing, Sensiplan vergeleken met andere methoden, toekomstperspectief, en nog meer onderwerpen. NFP-Nederland heeft met een delegatie van bestuur en consulenten deelgenomen.
Bron: Malteser Arbeitsgruppe NFP/Sensiplan

17 Februari 2012
Samen verantwoordelijk
Artikel met ervaringen van verschillende cursistenparen.
Bron: Katholiek Nieuwsblad 7

Januari 2012
Sensiplan vermeld in Standaard Nederlands Huisartsen
Genootschap NHG
De NHG Standaard Anticonceptie is geactualiseerd. De nieuwe Standaard vermeldt nu duidelijker natuurlijke geboorteregeling als optie. Terecht wordt opgemerkt: "Bij keuze voor een natuurlijke methode is het van belang dat beide partners gemotiveerd zijn en dat het koppel zich goed heeft laten informeren". In dit verband is het goed dat onze huidige cursusprijs in de kostentabel (tabel 1) staat vermeld (± € 200, link). De betrouwbaarheidstabel vermeldt ook de theoretische betrouwbaarheid van Sensiplan (Pearl Index 0,4). Helaas is de Standaard niet altijd even duidelijk. Bijvoorbeeld over het feit dat natuurlijke methoden voor sommige doelgroepen een belangrijk alternatief vormen: voor vrouwen die geen hormonen (meer) mogen gebruiken ("contra-indicatie"), voor vrouwen die lijden onder bijwerkingen, en voor vrouwen die geen hormonale middelen (meer) willen gebruiken. Voor de betrouwbaarheid in de praktijk hebben de samenstellers niet de correcte Sensiplan cijfers genomen, maar een gemiddelde, waarin alle methoden --dus ook veel minder betrouwbare methoden-- op één hoop zijn gegooid, en concluderen: "de betrouwbaarheid van natuurlijke methoden is gering". Wat daar precies wordt bedoeld leert men iets verderop: "In Turkije is coïtus interruptus een van de meest gebruikte anticonceptiemethoden" (noot 31). Ongetwijfeld kan dit voor huisartsen relevant zijn, maar op deze manier samengevat doet de Standaard degenen die naar een serieuze natuurlijke methode op zoek zijn helaas echt nog tekort.
Bron: NHG Standaard Anticonceptie

7 januari 2011
Tijdschrift voor Verloskundigen:
NFP in de praktijk
In de eerste editie van het Tijschrift voor Verkoskundigen van 2011 maken de lezers kennis met NFP/Sensiplan, de natuurlijke manier van omgaan met de eigen vruchtbaarheid, en hoe die wordt aangeboden in de Verloskundigenpraktijk Waddinxveen. De verloskundigen zijn enthousiast over de mogelijkheden van het natuurlijk omgaan met vruchtbaarheid, en geven de NFP-kennis graag door in hun verloskundigenpraktijk. De verloskundigen adviseren de NFP/Sensiplan-methode als anticonceptiemogelijkheid bij vrouwen in het kraambed, maar ook aan paren met kinderwens.
Bron: Tijdschrift voor Verloskundigen 2011;01:48-50

1 januari 2011
NFP-DAG heet vanaf nu sensiplan
®
Sensiplan is de nieuwe naam voor de NFP-DAG methode, die door de Deutsche Arbeitsgruppe NFP (vandaar de afkorting NFP-DAG) als moderne en betrouwbare methode is ontwikkeld. De naam NFP (Natural Family Planning) is namelijk een "paraplu-term" die ook veel ouderwetse en (veel) minder betrouwbare methoden omvat. Omdat hierdoor in het verleden regelmatig verwarring ontstond, is besloten de oude namen NFP / NFP-DAG te vervangen door een nieuwe merknaam: sensiplan®. De inmiddels op veel plaatsen bekende naam van onze Stichting, NFP-Nederland, blijft onveranderd.

27 oktober 2010
Bloedgroep heeft invloed op vruchtbaarheid
Vrouwen met bloedgroep A kunnen makkelijker op latere leeftijd zwanger raken dan vrouwen die bloedgroep O hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Albert Einstein College of Medicine en Yale University.
Bron: Gezondheidsnet.nl

6 oktober 2010
Houd je sperma gezond
Van de vrouw is bekend dat zij op haar 35ste nog maar half zo vruchtbaar is als toen ze 25 was. Maar ook aan sperma zit een houdbaarheidsdatum, blijkt uit Brits onderzoek.
‘Naarmate wij ouder worden loopt onze vruchtbaarheid terug,’ vertelt vruchtbaarheidsdeskundige Gijs Beets. ‘Bij de man loopt deze curve anders dan bij de vrouw. Helaas suggereren de media vaak dat mannen op elke leeftijd kinderen kunnen krijgen, maar boven de 35 jaar vermindert die kans aanzienlijk.’
Bron: menshealth.nl

30 september 2010
Veel voorspel, weinig glijmiddel
Koppels kunnen voor de bevruchting, maar ook tijdens en na de zwangerschap seksuele problemen krijgen. En daar is vaak best wat aan te doen, weet arts-seksuoloog Willem-Jan Cuypers. Hij geeft onderwijs aan onder meer huisartsen, over seksualiteit, en geeft in dit artikel acht tips. Zijn boodschap: artsen mogen vaker vragen naar het seksleven van hun patiënten.
Bron: medisch contact

20 mei 2010
Persbericht: NFP-Nederland op Europees Anticonceptie Congres.
Op donderdag 20 mei 2010 heeft dr. Petra Frank-Hermann namens de Duitse Vereniging voor Contraceptie een lezing verzorgen over natuurlijk omgaan met vruchtbaarheid met de titel: "Nieuwe aspecten over natuurlijke familie planning - mythes en feiten".
De tevredenheid over de methode blijkt hoog: 94% van de Nederlandse gebruiksters is positief tot zeer positief over de NFP-methode. 49% van de NFP-gebruiksters heeft voor deze manier van geboorteregeling gekozen vanwege bijwerkingen van andere anticonceptiemethoden.
NFP-Vlaanderen en NFP-Nederland, verbonden met de Duitse moederorganisatie, waren op dit 11th European Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health aanwezig met een posterpresentatie over onderzoek naar NFP-gebruik in Vlaanderen en Nederland. De conclusies die zij uit hun onderzoeken trekken, komen overeen met eerdere grootschalige Duitse onderzoeken naar de methode, waarin de methode steeds een hoge betrouwbaarheid kent. Daarnaast blijken de Nederlandse gebruiksters zeer tevreden.
Bron: NFP-Nederland.nl

5 mei 2010
Pil veroorzaakt seksproblemen
In een wetenschappelijke studie (Wallwiener, Journal of Sexual Medicine) met medewerking van ruim 1000 vrouwelijke proefpersonen werd het optreden van seksuele problemen vergeleken met de anticonceptie die de vrouwen het afgelopen jaar gebruikt hadden. Hormonale anticonceptie, zoals de pil, bleken daarbij opmerkelijk vaker seksuele problemen te veroorzaken in vergelijking met andere typen voorbehoedmiddelen, zoals het condoom.
Bron: Nu.nl

13 april 2008
Pilgebruik vóór eerste zwangerschap geeft 40% hoger risico op borstkanker
Uit het Dossier Borstkanker van Instituut Reinier de Graaf: "Reeds in 1999 werden de gecombineerde orale contraceptiva (de pil) door de IARC ondergebracht in de groep voor de mens kankerverwekkende stoffen. Studies tonen steeds duidelijker het verband tussen borstkanker en pilgebruik aan. Pilgebruik vóór de eerste voldragen zwangerschap verhoogt de kans op borstkanker na tien tot twintig jaar nog meer dan 40%. Het is belangrijk dat vooral ook tieners hierover correcte informatie krijgen (dus onafhankelijk van de pilproducenten) en dat aan stellen alternatieven zonder bijwerkingen worden aangeboden.Heel wat technische moeilijkheden bemoeilijken het opzetten en voltooien van betrouwbare studies. Toch wijzen de resultaten dat de vrouw die orale contraceptiva gebruikt vóór de eerste voldragen zwangerschap (EVZ) een 40 % verhoogd risico van borstkanker loopt tegenover vrouwen die geen orale contraceptiva innemen. Dit risico stijgt nog, indien contraceptiegebruik langer dan 4 jaar aanhoudt. Ook het risico van baarmoederhals- en leverkanker neemt toe, terwijl het verminderde risico van ovarium- en endometriumkanker dient gerelativeerd te worden".
Bron: "Dossier Borstkanker" van Instituut Reinier de Graaf

8 april 2010
Te hard gewerkt, te lang gewacht. Per ongeluk kinderloos.
Ze hebben het niet zo gepland, het is zo gelopen. Een kind was niet te combineren met hun werk. Ze hadden nog niet de juiste partner. Ze wisten niet wat de risico's waren van uitstel. Nu is het te laat. Per ongeluk kinderloos.
Bron: Intermediar 14

22 april 2009
Vroege onvruchtbaarheid meetbaar
De concentratie van het hormoon AMH in het bloed kan wellicht beter voorspellen of jonge vrouwen risico lopen op verminderde vruchtbaarheid voor hun veertigste. Dat concludeert gynaecoloog in opleiding Erik Knauff in zijn promotieonderzoek dat hij uitvoerde.
Bron: UMC Utrecht

23 februari 2009
Te snelle toepassing IVF richt meer kwaad dan goeds aan
Het snel inzetten van IVF met als doel landelijke geboortecijfers te verhogen, is ongewenst vanwege bijwerkingen en hoge kosten. Prof. Dik Habbema, hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg aan het Erasmus MC: “Op internationaal niveau bestaat een groeiend pleidooi voor heel snelle IVF bij ongewenste kinderloosheid. Met dit onderzoek tonen wij aan dat die roep onterecht is. Vroeg gebruik van IVF om geboortecijfers op te krikken is ineffectief en leidt tot veel kosten en zware belasting voor de vrouw terwijl er een verschuiving optreedt van natuurlijke naar IVF-zwangerschappen. Het afwachtende Nederlandse IVF beleid, waarbij stellen na drie jaar vergeefs proberen om zwanger te worden IVF-behandeling vergoed krijgen (...) komt goed uit de bus in deze studie naar aantallen geboorten met en zonder IVF.”
Bron: ErasmusMC

13 augustus 2008
Vrouwen aan de pil kiezen verkeerde partner
“Volgens de wetenschappers ontstaan door de pil niet alleen vruchtbaarheidsproblemen, maar ook relatieproblemen. Als een vrouw stopt met de pil, zal ze haar partner mogelijk niet meer zo aantrekkelijk vinden.”
Vrouwen die de anticonceptiepil slikken, kiezen een andere partner dan wanneer ze hun instinct zouden volgen. Door het gebruik van de pil gaan de vrouwen anders ruiken en kiezen ze vaker een man die genetisch op henzelf lijkt. Dit blijkt uit onderzoek van de universiteit van Liverpool.
Bron: nu.nl

16 mei 2008

Voorspellingsmodel geeft beter zicht op zwangerschapskansen
Gynaecologen zouden een voorspellingsmodel moeten gebruiken om een betere inschatting te maken van de kans op een spontane zwangerschap bij paren die moeilijk zwanger kunnen worden. Deze test zou standaard gedaan moeten worden na afronding van het eerste onderzoek dat bij deze stellen plaatsvindt.
Bron: Erasmus MC

20 februari 2008
Omgaan met vruchtbaarheid
Natural Family Planning helpt echtparen die op een natuurlijke wijze willen omgaan met vruchtbaarheid. Voor kinderloze echtparen heeft NFP eveneens een cursus in huis. "Ook gynaecologen weten dat de meeste zwangerschappen toch op een natuurlijke wijze ontstaan."
Bron: Terdege

20 september 2007
De zorg voor een kind begint al voor de zwangerschap
Wie een kind hoopt te gaan krijgen, kan vóór de zwangerschap veel doen voor een goede eigen gezondheid en die van het toekomstige kind. Aanstaande ouders krijgen nu prenatale voorlichting, maar dan is het kind al verwekt. Er is meer winst te boeken als ze zich al voor de conceptie op de zwangerschap zouden gaan voorbereiden en waar nodig hun leefwijze aanpassen.
Bron: Gezondheidsraad

22 juni 2007
Misselijkheid goed tijdens zwangerschap
Het is niet ongewoon om tijdens de zwangerschap misselijk te zijn. Amerikaanse onderzoekers stellen vast dat het een goed teken is, want wie misselijk was, heeft later een fors verlaagde kans op borstkanker.
Bron: Noorderlicht

11 mei 2007
Een alternatief voor anticonceptie en abortus
Er moet veel meer aandacht komen voor het bevorderen van de vruchtbaarheidsbeleving van vrouwen én mannen. Die kan bijdragen aan stabielere gezinslevens en een verkleining van het ‘abortusdrama’.
Bron: Katholiek Nieuwsblad

19 maart 2007
Minder vrouwen, minder kinderen
In 2006 zijn 185 duizend kinderen geboren. Dat zijn er ruim 20 duizend minder dan in 2000. De daling van de afgelopen jaren komt vooral door de afname van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De komende jaren zal het aantal geboorten nog verder afnemen omdat het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd verder zal dalen. Deze ontwikkeling is een gevolg van de forse daling van het aantal geboren meisjes in de jaren zeventig van de vorige eeuw.
Bron: CBS

7 maart 2007
Uitstel van ouderschap: medisch of maatschappelijk probleem? 
Vrouwen in Nederland staan voor een dilemma: eerder kinderen krijgen levert maatschappelijke schade op, terwijl later kinderen krijgen tot veel medische schade kan leiden. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft de medische en maatschappelijke aspecten van uitstel van ouderschap in kaart gebracht.
Bron: RVZ

24 mei 2006
Effect roken op foetus is langdurig
Roken tijdens de zwangerschap heeft meer, langduriger en ernstiger gevolgen voor de gezondheid van kinderen dan tot dusver werd aangenomen. Dat is een van de eerste bevindingen uit het Rotterdamse onderzoek Generation R. In dat onderzoek worden sinds december 2001 bijna tienduizend kinderen, vanaf twaalf weken na de bevruchting tot hun 20ste, en hun ouders gevolgd.
Volgens de gynaecoloog Eric Steegers maken de resultaten duidelijk dat er meer en indringender voorlichting moet komen over de nadelige gevolgen van roken tijdens de zwangerschap. ‘We melden alleen dat roken een kans geeft op lager geboortegewicht. Dat zegt veel moeders niets. Dat lijkt ze wel makkelijk bij de bevalling, een kleiner kindje. Ze beseffen niet wat ze aanrichten.’
Bron: Volkskrant