Onvervulde kinderwens

Op 29 december en 5 januari j.l. was Sensiplan te zien bij Feiten en Fabels van SBS6

Bij vrouwen neemt de vruchtbaarheid na het 30ste levensjaar merkbaar af met de leeftijd. Onder andere doordat oudere vrouwen per cyclus minder dagen (dus korter) vruchtbaar zijn. Jonge, vruchtbare vrouwen zijn per cyclus een dag of vijf zeer vruchtbaar. Met het ouder worden verkort deze periode, tot soms maar één zeer vruchtbare dag per cyclus. Vrouwen met kinderwens hebben, indien er geen medische oorzaken zijn voor hun kinderloosheid, daarom allereerst de kennis nodig om bij zichzelf te kunnen waarnemen wanneer ze wèl vruchtbaar zijn en wanneer niet.

Een onvervulde kinderwens kan voor stellen een groot verdriet zijn. Ervaren consulenten van NFP-Nederland begeleiden al jaren ook stellen met deze problematiek. De beweegredenen en achtergrond van cursisten zijn daarbij divers. Een gezonde methode die aansluit bij de natuurlijke processen in het lichaam, uitstellen of vermijden van een medisch belastende ingreep en/of religieuze redenen kunnen daarbij een rol spelen.

Recent Duits onderzoek toont aan dat van stellen die langer dan één jaar, maar korter dan drie jaar ongewenst kinderloos zijn alsnog ongeveer de helft binnen acht maanden op natuurlijke wijze zwanger raakt, door gebruik van de Sensiplan-methode. Dit zonder belastende hormoonkuren etc., en tegen lagere kosten. Het consulentennetwerk van NFP-Nederland onderwijst het gebruik van de Sensiplan-methode voor kinderwens in de Sensiplan-kinderwenscursus, van drie dagdelen, die desgewenst per paar afzonderlijk wordt gegeven.

Door analyse van de dagelijkse observaties kunnen sommige medische oorzaken voor de kinderloosheid worden opgespoord. In dat geval is het duidelijk dat medische stappen nodig zijn. Goede cyclusnoteringen kunnen in zo'n geval een behandelend arts nuttige informatie bieden. Sensiplan vormt daarom bij onvervulde kinderwens, ook in periodes van wachten op medisch handelen, een uitstekende “eerste stap”. Enkele ziektekostenverzekeraars hebben de Sensiplan-cursus voor kinderwens daarom reeds in hun pakket opgenomen.

De kennis van Sensiplan geeft daarbij meer inzicht in de achtergronden van onderzoek en behandeling, waardoor de belasting daarvan voor paren met onvervulde kinderwens kan worden verminderd. Ook daarom is het aan te raden eerst een cursus Sensiplan te volgen voordat u naar een specialist gaat. Voor informatie over kosten, zie onze FAQ.

Zijn medische stappen nodig, dan zal men meestal eerst naar de huisarts gaan. Deze zal het (echt)paar doorverwijzen naar een gyneacoloog of een androloog (specialist op het gebied van de mannelijke geslachtsorganen en de ziekten daarvan). Hieronder volgt een kort overzicht van de onderzoeken die dan kunnen volgen.

Oorzaken voor verminderde vruchtbaarheid

De oorzaken voor verminderde vruchtbaarheid liggen voor ongeveer 40% bij de man, voor 40% bij de vrouw en komt in 20% van de gevallen voor rekening van beide.
Bij vrouwen komen wel meer verschillende oorzaken voor, maar dat komt omdat er bij hen op meer terreinen iets mis kan gaan. Zowel bij de eisprong, de eileiders, de baarmoeder, de cyclus als de hormonen kunnen afwijkingen optreden. De man daarentegen heeft wel of geen zaad(lozing) en de kwaliteit van het zaad is wel goed of minder goed.
Voor verminderde vruchtbaarheid zijn verschillende oorzaken te noemen.

Verminderde vruchtbaarheid bij de vrouw

Bij vrouwen kan verminderde vruchtbaarheid worden veroorzaakt door:

 • Transportproblemen: de eitjes komen niet in de baarmoeder terecht bijvoorbeeld door verklevingen, ontstekingen, endometriose (dat is een woekering van het baarmoederslijmvlies binnen of buiten de baarmoeder)
 • Cyclusstoornissen: er treedt bijvoorbeeld geen eisprong op.
 • Interactiestoornissen: er vindt geen juiste interactie plaats tussen de zaadcellen en het eitje bijvoorbeeld omdat er antilichamen worden gevormd tegen de zaadcellen. Ook onverenigbaarheid van sperma en cervixslijn kan een oorzaak zijn.
 • Cervixslijmproblemen: Te weinig of geen productie van cervixslijm waardoor de zaadjes niet getransporteerd worden of vroegtijdig afsterven.
 • Hormoonproblemen: er zijn verschillende vormen van hormoonstoornissen, bijvoorbeeld:
  • een overmatige productie van het hormoon dat de melkproductie op gang houdt.
  • een te lage progesteronconcentratie, die samenhangt met een verzwakt geel lichaam, kan maken dat de innestelling van het embryo onmogelijk is.
  • teveel androgenen of mannelijke geslachtshormonen kunnen een eisprong verhinderen.
 • Afwijkingen: lichamelijk afwijkingen kunnen ook verminderde vruchtbaarheid veroorzaken. Zoals afwijkingen aan de baarmoeder, de eierstokken of de eileiders. Maar ook stoornissen in de hersencentra die een eisprong tegen houden, zelfs bij het normaal functioneren van de eierstokken.
 • Infecties: schede-infecties kunnen de vruchtbaarheid verminderen

Verminderde vruchtbaarheid bij de man

Bij de man kunnen er ook verschillende oorzaken voor verminderde vruchtbaarheid zijn:

 • Infecties: bepaalde vormen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) kunnen onvruchtbaarheid veroorzaken, bijvoorbeeld omdat door de aandoening de zaadwegen worden afgesloten. Ook bepaalde kinderziekten als "de bof" rond het tiende jaar kunnen onvruchtbaarheid veroorzaken.
 • Oorzaken van buitenaf: de temperatuur in de teelballen is gemiddeld 33 graden. Door bepaalde werkzaamheden (bijv. werk in een foto-ontwikkelcentrale met warme plaat) kan de temperatuur toenemen waardoor "oververhitting" van de teelballen plaatsvindt. Dit kan ook door te strak zittend ondergoed of een spatader op de teelbal.
 • Ejaculatiestoornissen: soms is er sprake van impotentie of de onmogelijkheid om tot gemeenschap te komen. Dit kan psychische oorzaken hebben, maar ook lichamelijke. Ook het gebruik van medicijnen kan hiermee te maken hebben.
 • Kwaliteit van de zaadcellen: soms is de kwaliteit van de zaadcellen onvoldoende. Sperma-onderzoek kan hier duidelijkheid in geven.

Sensiplan en onvervulde kinderwens

Wat kan Sensiplan voor u betekenen bij een onvervulde kinderwens?

Oorzaken van verminderde vruchtbaarheid bij de vrouw vanwege cyclusstoornissen en gestoorde slijmproductie kunnen eenvoudig met Sensiplan/NFP-DAG worden opgespoord. Bovendien kunnen goede cyclusnoteringen voor een behandelend arts veel nuttige informatie geven. Sensiplan geeft meer inzicht in de achtergrond van onderzoek en behandeling, waardoor de belasting voor een (echt)paar met onvervulde kinderwens aanzienlijk wordt verminderd. Het daarom zeer aan te raden eerst een cursus Sensiplan te volgen voordat u naar een specialist gaat. Paren met kinderwens worden in een aparte cursus begeleid. Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de gecertificeerde consulenten van NFP-Nederland.