Vaak gestelde vragen / FAQ over Sensiplan

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.


Smartphone of website enkel voor gegevensopslag

Smartphones zijn heel handig en kunnen Sensiplan gebruikers zeker helpen om de dagelijkse observaties te noteren. Dat kan al eenvoudig op een notitie app. Er zijn ook apps die specifiek gemaakt zijn om de waarnemingen van Sensiplan of andere symptothermale methoden te noteren en te bewaren. Dat kan handig zijn. Vanwege het grote aanbod aan apps is het ondoenlijk om voor alle individuele apps hier een beoordeling neer te zetten.

Let op je zoektocht naar een geschikte app in ieder geval op de volgende punten: de temperatuur moet op 0,05 graad Celcius in te vullen zijn. Om de Cervixslijm observaties volgens Sensiplan in te kunnen vullen moet zowel 'uiterlijk' als 'voelen' apart in te voeren zijn. Ook moet er per dag storingen en bijzonderheden kunnen worden ingevuld om de observaties kompleet te maken.

Voor alle apps raadt Sensiplan aan om de opgeslagen informatie op het moment van interpretatie op een papieren cycluskaart over te nemen en dan volgens de Sensiplan regels te interpreteren. Dit om interpretatie fouten zoveel mogelijk te voorkomen.

Smartphone of website die voor jou ook de interpretatie uitvoert

Er bestaan steeds meer apps en websites die voor de gebruikster interpreteren: apps en websites die aan de hand van de ingevoerde temperatuur- en cervixslijmgegevens met behulp van de Sensiplan regels berekenen of de gebruikster vandaag vruchtbaar is of niet. Sensiplan raadt dergelijke apps/websites af, om meerdere redenen

Vanwege het grote aanbod aan apps en de regelmatige "updates" ervan, is het ondoenlijk om voor alle individuele apps hier een beoordeling neer te zetten. Echter, veel van de door ons onderzochte apps zijn op dit moment nog zeker niet foutenvrij en kunnen voor het bepalen van de vruchtbare en onvruchtbare fase volgens de Sensiplan methode niet betrouwbaar worden gebruikt. Apps worden regelmatig ge-update, er komen nieuwe apps bij, en er verdwijnen apps. Daarom is het onmogelijk om er zeker van te zijn dat een nieuwe app of nieuwe versie in alle situaties volgens de Sensiplan regels een correcte interpretatie m.b.t. de vruchtbaarheid van de gebruikster geeft. 

Daarnaast raadt de Sensiplan organisatie zelf-interpreterende apps af, omdat een laatste check door de gebruikster, tijdens het uitvoeren van de interpretatie, niet plaatsvindt. Mensen die computers het werk laten doen kunnen niet meer volgen wat er gebeurt en worden vaak minder kritisch op het resultaat. De computer "maakt immers geen rekenfouten". Per ongeluk verkeerd of onvolledig ingevoerde gegevens vallen de gebruikster dus ook niet meer op, en worden door de app meegenomen in de interpretatie. Die klopt dan niet meer. Ook hierdoor bieden dergelijke apps een valse vorm van zekerheid.

Tenslotte, wie een app of website gebruikt om de interpretatie uit te voeren loopt het risico de verantwoordelijkheid bij het apparaat neer te leggen. Terwijl de filosofie achter Sensiplan juist is dat de gebruikers zelf deze verantwoordelijkheid op zich nemen en ook het best op zich kunnen nemen, omdat zij zelf hun lichaam het best (kunnen leren) kennen. Een mooie bijkomstigheid hierbij is dat het besef van deze verantwoordelijkheid juist positief blijkt bij te dragen aan het zelfbeeld en de tevredenheid van de gebruiksters.

Smartphone of website die andere regels gebruikt dan Sensiplan

Apps en websites die gebruik maken van andere dan de Sensiplan regels zijn in het algemeen weinig betrouwbaar (zie bijvoorbeeld deze Duitse test). Het merendeel der Apps en websites blijkt zelfs niet in staat tot eenvoudige bepalingen, zoals van het fertiele venster (de dagen waarop de vrouw het meest vruchtbaar is; zie bijvoorbeeld dit artikel). Dit komt doordat de betrouwbaarheid van die andere regels vaak al niet goed is onderzocht ("methodebetrouwbaarheid").

Als er onderzoek beschikbaar is, dan publiceert men vaak enkel de theoretische betrouwbaarheid, meestal als "99,X%". Het theoretische cijfer zegt echter weinig over de betrouwbaarheid die gebruiksters gemiddeld halen. Voor de vrouwen die naar informatie over natuurlijke methoden zoeken is de betrouwbaarheid die gebruiksters in de praktijk gemiddeld halen echter zeer belangrijk.

Meestal ontbreekt wetenschappelijk (prospectief) onderzoek naar de gemiddelde betrouwbaarheid in de praktijk ("gebruikersbetrouwbaarheid", "typical use"). In de weinige gevallen dat dergelijk onderzoek wel voorhanden is, blijkt de behaalde betrouwbaarheid fors lager dan het theoretische cijfer.

Een goed voorbeeld hiervan is de App 'NaturalCycles'. Deze wordt door de makers geadverteerd met een betrouwbaarheid van "99,3%". 

De betrouwbaarheid bij gemiddeld gebruik in de praktijk is echter niet 99,3% maar (hoogstens) 91,7%. Dit betrouwbaarheidscijfer komt uit de rapportage van door de makers uitgevoerd onderzoek (2017). Daarbij moeten serieuze vragen worden gesteld bij de opzet van dat onderzoek en de interpretatie van de resultaten (zie de reactie van Frank-Herrmann op de publicatie van NaturalCycles). Het correcte cijfer voor de betrouwbaarheid in de praktijk valt dus waarschijnlijk nog lager uit. 

Ten slotte valt in deze publicatie de hoge 'discontinuation rate' van NaturalCycles op: na één jaar blijkt 54% van de gebruiksters alweer met de methode gestopt