Vaak gestelde vragen / FAQ over Sensiplan

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.


Vruchtbaarheidscomputers zoals LadyComp zijn minder betrouwbaar dan Sensiplan. Daarbij zijn ze relatief duur en je leert bij het gebruik ervan jouw eigen vruchtbaarheid niet kennen.

Betrouwbaarheid. Een fundamenteel verschil tussen cycluscomputers en Sensiplan is dat Sensiplan een double check methode is (Sensiplan combineert twee vruchtbaarheidssignalen: termperatuur en cervixslijm) terwijl een cycluscomputer als LadyComp een single check methode is (alleen de temperatuur wordt gebruikt). Single check methoden zijn minder betrouwbaar.

Doordat single check methoden werken met slechts één vruchtbaarheidssignaal (temperatuur) moet (om de betrouwbaarheid acceptabel te houden in vergelijking met double check methoden) een langere periode van vruchtbaarheid worden aangenomen (zie in dit artikel tabel 4: vergelijk 92 vals positieve dagen voor de LadyComp met 75 voor Sensiplan/NFP, en zie dit artikel pagina 106, tweede alinea van beneden, beide artikelen van prof Freundl, universiteit Düsseldorff).

In vergelijking met Sensiplan (toegepast door paren die de basiscursus hebben gevolgd, met Pearl Index 1,8, ofwel betrouwbaarheid 98,2%), geeft LadyComp meer dan tweemaal zoveel ongeplande zwangerschappen (betrouwbaarheid 95,5% ofwel Pearl Index 4,5, retrospectief bepaald (*), zie p. 796 bovenaan, N.B. beide auteurs van dit onderzoek, Demiańczyk en Michaluk, zijn werkzaam bij LadyComp). De "99.3% betrouwbaarheid" die Ladycomp in zijn marketing gebruikt is onjuist, omdat de betrouwbaarheid die daadwerkelijk in de praktijk door de gemiddelde gebruikster wordt behaald (effectiviteit) een stuk lager is (klik hier voor meer details).

Kennis eigen cyclus. Het volgen van een Sensiplancursus vraagt tijd en motivatie die niet nodig is bij een cycluscomputer zoals LadyComp. Deze inzet betaalt zich echter snel terug, omdat vrouwen en paren zich zekerder voelen wanneer zij zelf de uitkomst van de methode begrijpen. Dit is iets heel anders dan vertrouwen op de kleur van een lampje. Voor wie de methode begrijpt is het ook gemakkelijker te accepteren wanneer de vruchtbare periode af en toe langer uitvalt dan gewoonlijk. Dit heeft een belangrijke invoed op de betrouwbaarheid die gebruiksters in de praktijk met een methode behalen. 

Kosten. LadyComp schrijft op haar website dat deze € 59 per jaar kost, op basis van de technische levensduur van 7 jaar en aanschafkosten van € 415. De cursus Sensiplan kost € 265 en gaat een leven lang mee. Een deel van onze cursisten is verzekerd bij Prolife en krijgt de cursus vergoed. Voor hen zijn de (jaarlijkse) kosten opnieuw een stuk lager.

Informed Choice. Er worden verschillende methoden voor natuurlijke anticonceptie aangeboden, alle met hun eigen voor- en nadelen. Dit is goed, want het biedt vrouwen die op zoek zijn naar een natuurlijke methode verschillende keuzemogelijkheden. Wel is het belangrijk dat vrouwen
op basis van complete en correcte informatie een keus kunnen maken die echt bij hen past. Daarom vullen wij op deze pagina's zo lang dat nodig is de informatielacunes van andere methoden aan.