Vaak gestelde vragen / FAQ over Sensiplan

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.


De Basiscursus, 4 lessen van 2 uur, verspreid over 3 cycli, met een terugkomavond na 6 cycli, kost € 265. Het maakt voor de kosten niet uit of men alleen of als paar komt. Dat laatste heeft wel onze voorkeur, omdat Sensiplan een methode is waar beide partners achter moeten staan, wil het slagen. U volgt onze basiscursus met (maximaal) vier paren tegelijk. De groepsdynamiek blijkt daarbij zeer nuttig en leerzaam.

De Sensiplancursus Kinderwens, 3 lessen van 2 uur, inclusief preconceptiezorg, een uitgebreid intakegesprek en individuele begeleiding per mail of telefonisch gedurende 6 maanden, kost € 325. Deze lessen worden per paar individueel gegeven.

Begeleiding bij specifieke situaties: Sensiplan tijdens de borstvoeding / Sensiplan tijdens de Overgang kost € 55 voor een les van ongeveer 2 uur. Deze begeleiding kan enkel na afronding van de basiscursus en/of de Kinderwenscursus worden gevolgd. 

In sommige gevallen is korting mogelijk (b.v. korting beursbezoek, studentenkorting). Informeer bij het secretariaat.

Bij de Basiscursus en de Kinderwenscursus zijn de cursusboeken: Hand- en Werkboek "Natuurlijk en Zeker", en een (voor Sensiplan geschikte) digitale thermometer inbegrepen, evenals individuele begeleiding door de consulent, en nazorg. Bijkomende kosten zijn maandelijks één A4-kopietje van de cycluskaart.

Er zijn ziektekostenverzekeringen die een deel van de cursuskosten vergoeden. Het is in ieder geval de moeite waard om het bij uw eigen verzekering te proberen, want hoe meer mensen dit navragen, hoe groter de kans dat Sensiplan ook in uw ziektekostenpakket komt. Nu vergoedt Prolife een deel van de cursus, via de aanvullende polissen. CZ blijkt ook regelmatig een deel van de cursuskosten te vergoeden.